TOMTOMRÅDE MED SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING – 15 MINUTER FRÅN INTERNATIONELL FLYGPLATS

Stöten Fastighets AB säljer nu 24 tomter i Stöten Ranch, ett fantastiskt område ett stenkast från liften. Varje tomt är på ca 1000 kvm.
För mer information kontakta Fredrik Larsson, 070-751 10 00, fredrik.larsson@stoten.se

ANTAGANDEHANLING

TOMTFÖRSLAG

ILLUSTRATIONSKARTA