KOMMANDE PROJEKT

Soltorget Östra

Soltorget Östra

En ny detaljplan är påbörjad och arbetet fortskrider enligt plan. Ett härligt läge öster om Soltorget och det nya Soltorget Ski Lodge. Cirka 17 hus kommer att byggas med 4 lägenheter i varje. Byggstart planeras när detaljplanen är godkänd.

Stöten Soltorget Lodge

Soltorget Ski Lodge

Placerat intill de familjära backarna på Soltorget, med gångavstånd till många aktiviteter. Boende planeras i våning ett till tre med cirka 50-55 lägenheter inom planområdet. Relax och bastu samt teknikutrymmen planeras inom en mindre vindsvåning. Invigning av Soltorget Ski Lodge sker december 2023.

Handelsområde Stöten Centrum

Handelsområdet är beläget inom Stötens skidanläggnings centrala delar. Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet till att uppföra en livsmedelsbutik i anslutning till anläggningens centrum. Viss kompletterande service så som ytor för reception och annan service kan bli aktuellt.

Stöten Ski Lodge

Mitt i hjärtat av Stöten, med World Cup-backen och nöjen precis utanför dörren. Stöten Ski Lodge avser innehålla restaurang, barer, butiker i entrévåningen och skiduthyrning, ski shop och kontor i suterrängvåningen. Hotellverksamhet planeras i våning ett till fyra med cirka 32 lägenheter. Projektering påbörjad.

Stöten Väst

Stöten Väst

Arbetet med att ta fram en detaljplan pågår för det kommande stora markområdet Stöten Väst. Det är ännu inte fastställt några detaljer men det kommer att vara varierade byggnation och enskilda tomter. Liftar skall byggas ut för att göra området ”Ski in – Ski out”.

Stöten Pistkarta 21/22

Stöten Ski Masterplan

Med kommande tillväxt på hus, lägenheter och hotell jobbar vi kontinuerligt med utveckling av vår skidprodukt gällande nedfarter, snöproduktion och nya liftar. Det finns en löpande plan för detta som ska tillgodose att Stöten i Sälen alltid har Sälens bästa backar. En långsiktig ”Ski Masterplan” är under upprättande för nya spännande skidområden runt Granfjällsstötens fjäll.