Eva Kristiansson

”Vi har investerat i Stöten eftersom anläggningen och området erbjuder en aktiv fritid. Den fjällnära miljön och friluftsaktiviteterna bidrar till hälsa, ökad trivsel och gemenskap bland PostNords anställda, som får tillgång till en modern och välskött anläggning där alla i gruppen eller familjen kan trivas.”